Sapa mờ sương – Lần trở lại …….. rồi thôi

Sau bao ngày trì hoãn, lần đầu dự định là từ tháng 12/2005, chỉ dự định cho 2vc, bắt xe khách lên Sapa, chơi 1 vài ngày rồi leo Fan trước khi có cáp treo. Vé ô tô Hải Vân 2 chiều, nhà nghỉ cũng đã đặt từ trước, cả 2 vc hăm hở leo… More Sapa mờ sương – Lần trở lại …….. rồi thôi